Proiecte de hotarare 2021

  


Descarca proiect de hotarare privind acceptarea ca membru in cadrul ADI Oltul a UAT Priseaca si Oporelu.pdf (194 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare aviz de principiu pt initierea procedurii de concesionare teren in suprafata de 123908 mp.pdf (223 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare toaletare arbori pe DJ546.pdf (182 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru extindere retea de apa.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru modernizare drumuri de interes local.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru extindere retea de canalizare.pdf (217 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului public al comunei.pdf (189 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. datorita ajustarilor cheltuielilor pentru modernizare gradinita cu program normal.pdf (196 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei pe trim.III.pdf (326 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV.pdf (285 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea planului anual de achizitii aferent anului 2020.pdf (157 KB)
Descarca proiect de hotarare privind imputernicirea, semnarea Primarului comunei Brebeni in vederea modificarii cartii financiare nr 18 din 2016.pdf (161 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 17 din 2018 - schimbare categorie de folosinta teren.pdf (198 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numire reprezentanti ai CL in CA al Sc. Gim. Brebeni.pdf (226 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile decembrie 2021 - februarie 2022.pdf (164 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare taxe locale.pdf (200 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pt obiectivul - Construire pod din beton armat peste paraul Dirjov.pdf (219 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la venituri si cheltuieli la 30.09.2021.pdf (149 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numire reprezentant al CL in Comisia de Evaluare a probei de interviu pentru ocuparea postului de director a Sc.Gim. Brebeni.pdf (189 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie