Comisii de specialitate

Primăria Comunei Brebeni

I) Comisia pentru agricultură, activităţi economico financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism în următoarea componenţă:
1. Presedinte - TECU FLORENTIN CRISTINEL
2. Secretar - BARBUICA MARIN
3. Membru - ALBEANU ALIN
4. Membru - IVAN TONE
5. Membru - LEMNARU CRISTIAN – IONUT

II) Comisia pentru activitaţi culturale, culte învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii tineret şi sport, protecţia mediului şi turism, în următoarea componenţă:
1. Presedinte – CIRSTEA FLOREA
2. Secretar - ANDRONIE MARIA
3. Membru – PITUR MARIUS VICTOREL

III)Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, în următoarea componenţă:
1. Presedinte – FLOREA PETRE
2. Secretar - TONESCU PETRICA
3. Membru – SERBAN FLORIN ICA

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie