CONCURS DE RECRUTARE

Primaria comunei Brebeni organizeaza CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului aferent categoriei functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brebeni:

ANUNT

Primaria comunei Brebeni organizeazaƒ CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului aferent categoriei functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brebeni:

A. DENUMIREA FUNCTIEI PUBLICE
1. Referent , clasa III, grad profesional asistent, nivel studii M - compartiment fond funciar, cadastru si agricultura

B. PROBE DE CONCURS
1. Selectia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisaƒ;
3. Interviul.

C. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) Saƒ îndeplineascaƒ conditiile generale prevaƒzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicataƒ, cu modificaƒrile sŸi completaƒrile ulterioare;
b) Studii –liceale absolvite cu diplomaƒ de bacalaureat c) Conditii minime de vechime: minim 6(sase) luni vechime în specialitatea studiilor.

D. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 de zile de la data publicaƒrii în Monitorul Oficial al României, partea a III-a;
2. Data probei scrise - 9 decembrie 2014
3. Data probei de interviu11 decembrie 2014
4. Ora sŸi locul desfasuraƒrii probelor – Sediul Primariei Brebeni, str. Principala nr,228
Proba scrisaƒ - ora 9,00
Proba de interviu –ora 12,00.

E. MENTIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere sŸi relatii suplimentare se pot obtine de la Secretarul comunei Matei Daniela tel 0249419008

 

Descarca bibliografie.pdf (18 KB)

    Solicitare informatii / Legislatie